Κυριακή 4 Ιουνίου 2017

Η παλαιά φρουρά μπορεί να πεθάνει, αλλά δεν παραδίδεται ποτέ!