Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

Εκτός από τον ιμπεριαλισμό υπάρχει και ο έρωτας