Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Τους παλιούς μου φίλους καλώ με φοβέρες και μ’ αίματα! Και δεν υπάρχει κανείς!