Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

10 + ένα αποφθέγματα τού Warren Buffett που θα ωφελούσαν την Αριστερά, αν τους έδινε λίγη από την προσοχή που τους αξίζει


1

The more you learn, the more you earn.

 

2

Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks.

 

3

Never depend on single income. Make investment to create a second source.

 

4

No matter how great the talent or efforts, some things take time. You can’t produce a baby in one month by getting nine women pregnant.

 

5

A public opinion poll is no substitute for thought.

 

6

We don’t have to be smarter than the best. We have to be more disciplined than the rest.

 

7

Never test the depth of a river with both the feet.

 

8

I am not a businessman. I am an artist.

 

9

In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield.

 

10

An idiot with a plan can beat a genius without a plan.

 

+ 

There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.

  

━━━━━━━━ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: