Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Καθαίρεση 
Σκυφτός στα καφενεία,

στους δρόμους σκεφτικός,

μα χθες μες στην πορεία

περνούσες γελαστός: