Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Αφιερωμένο εξαιρετικά από εμάς to whom it may concern από τον ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας
Το κλείσιμο μετά την ομιλία και τη δευτερολογία μας. Χωρίς άλλα λόγια. Και χωρίς σχόλια.