Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Αφιερωμένο εξαιρετικά από εμάς to whom it may concern από τον ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας
Το κλείσιμο μετά την ομιλία και τη δευτερολογία μας. Χωρίς άλλα λόγια. Και χωρίς σχόλια.