Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

162 – 17 = 145 – 151 = –6
Δεν υπάρχουν σχόλια: