Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Τρεις ώρες έμειναν. Δεν επαναπαυόμαστε. Κάνουμε έλεγχο και εξασφαλίζουμε ότι και ο τελευταίος φίλος τού ΟΧΙ θα πάει να ψηφίσει. Συνεχίζουμε δυνατά!
Δεν υπάρχουν σχόλια: